"مشکی نت"               "مدیر عامل"                  "همکاران"


رزومه مدیر عامل شرکت
مشکی نت کیش (ثبت 9584) 


 نام و نام خانوادگی:بابک احمدی

شروع فعالیت در زمینه کامپیوتر از سال 1379
 
رزومه کاری:

> سال 1379 الی 1381 مدیر مسئول خدمات کامپیوتری (Persian Co)
> سال 1381 الی 1383 مدیر مسئول اولین گیم نت استان زنجان به نام
(GAME MASTER)
> اولین مدرس و برگزار کننده دوره های هک و امنیت شبکه در استان زنجان از سال1381در آموزشگاه فنی و حرفه ای ( رز نت )
> سال 1383 الی 1385 رئیس هیآت مدیره آموزشکده مجتمع فنی تهران (نمایندگی اهواز)
> سال 1385به بعد، مدیر عامل شرکت مشکی نت کیش  با 2 شعبه در زنجان و جزیره کیش (Black Net)  
 
 

مدارک تخصصی:

گواهینامه  دوره بین المللی حرفه ای مهندسی مایکروسافت
(MCSE)
گواهینامه  دوره بین المللی تجهیزات شبکه های سیسکو (CCNA)
گواهینامه  دوره بین المللی سیستم عامل لینوکس (+Linux)
گواهینامه  دوره بین المللی شبکه ها در لینوکس (Linux Administrator)
گواهینامه  دوره بین المللی راه اندازی شبکه (+Network)
گواهینامه  دوره بین المللی مهندسی سخت افزار (+A)
                   گواهینامه  دوره بین المللی کاربری کامپیوتر (ICDL)
گواهینامه  دوره بین المللی امنیتی هک مسترینگ (CEH)

 

   
     
       

مشکی نت نمایندگی اینترنت وایمکس مبین نت در جزیره کیش نت